Darbuotojai

BARSTYČIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Tel. nr. El. paštas
1 Renata Kašinskienė Direktorė +370 657 98360,
+370 440 54217
renata.kasinskiene@barstyciai.lt
2 Loreta Grauslienė Apskaitininkė +370 440 53317 buhalterija@barstyciai.lt
3 Simona Armalienė Vyriausioji buhalterė (vaiko priežiūros atostogose)
4 Aldona Strikaitienė Specialistė dokumentacijos tvarkymui +370 440 53317 bvgnamai@gmail.com
5 Jovita Bičkuvienė Bendrosios praktikos slaugytoja +370 440 53317
6 Jurgita Nikartienė Vyriausioji socialinė darbuotoja +370 440 53317 jurgita.nikartiene@barstyciai.lt
7 Sonata Mikuckienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 sonata.mikuckiene@barstyciai.lt
8 Danutė Prialgauskienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 danute.prialgauskiene@barstyciai.lt
9 Raimonda Sėlenienė Socialinė darbuotoja (vaiko priežiūros atostogose)
10 Jolanta Strikaitienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 jolanta.strikaitiene@barstyciai.lt
11 Monika Jakienė Socialinė darbuotoja (vaiko priežiūros atostogose)
12 Gitana Mitkuvienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 gitana.danyte@barstyciai.lt
13 Daiva Domarkienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 daiva.domarkiene@barstyciai.lt
14 Virginija Preibienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 virginija.preibiene@barstyciai.lt
15 Ilona Stonkienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
16 Birutė Jonkienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
17 Zita Pankrašova Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
18 Dalia Kasperavičienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
19 Ramutė Lenkšienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
20 Ramutė Butkevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
21 Janina Kvasytė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
22 Regina Ruikienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
23 Romutė Dapšienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
24 Liuda Paulauskaitė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
25 Gražvilė Paulauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
26 Virginijus Beniušis Vairuotojas
27 Rimantas Kaminskas Darbininkas
28 Alfonsas Stančikas Kūrikas