Darbuotojai

BARSTYČIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Tel. nr. El. paštas
1 Renata Kašinskienė Direktorė +370 657 98360,
+370 440 54217
renata.kasinskiene@barstyciai.lt
2 Jurgita Nikartienė Vyriausioji socialinė darbuotoja +370 440 53317 jurgita.nikartiene@barstyciai.lt
3 Florentina Remezienė Ūkvedė +370 440 53317 florentina.remeziene@barstyciai.lt
4 Aldona Strikaitienė Specialistė dokumentacijos tvarkymui +370 440 53317 bvgnamai@gmail.com
5 Jovita Bičkuvienė Bendrosios praktikos slaugytoja +370 440 53317
6 Sonata Mikuckienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 sonata.mikuckiene@barstyciai.lt
7 Danutė Prialgauskienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 danute.prialgauskiene@barstyciai.lt
8 Raimonda Sėlenienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 raimonda.seleniene@barstyciai.lt
9 Jolanta Strikaitienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 jolanta.strikaitiene@barstyciai.lt
11 Gitana Mitkuvienė Socialinė darbuotoja (vaiko priežiūros atostogose)
12 Daiva Domarkienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 daiva.domarkiene@barstyciai.lt
13 Virginija Preibienė Socialinė darbuotoja +370 440 57341 virginija.preibiene@barstyciai.lt
14 Ilona Stonkienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
15 Birutė Jonkienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
16 Zita Pankrašova Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
17 Dalia Kasperavičienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
18 Ramutė Lenkšienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
19 Ramutė Butkevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
20 Janina Kvasytė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
21 Regina Ruikienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
22 Romutė Dapšienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
23 Liuda Paulauskaitė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
24 Kristina Mikuckienė Socialinio darbuotojo padėjėja +370 440 57341
25 Virginijus Beniušis Vairuotojas
26 Rimantas Kaminskas Darbininkas